Вас вітає Рівненська ЗОШ
Середа, 23.05.2018, 11:47
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Управління навчальним закладомРеєстраціяВхід
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 68
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
                                                        ІІІ.  УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНИМ  ЗАКЛАДОМ

3.1. Планування та контроль.

3.1.1. Концепція розвитку школи

Концепція розвитку школи розроблена у відповідності з державною програмою «Освіта (Україна ХХІ століття), основними положеннями Конституції України, законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими державними нормативними документами, що стосуються розвитку і реформування освітньої галузі.

   Концепція розвитку школи розроблена з урахуванням освітньої ситуації в мікрорайоні школи, регіональних освітніх програм, потреб батьків.

  Концепцією визначені пріоритетні напрямки розвитку школи:

-         забезпечення повної загальної середньої освіти молоді;

-         формування і розвиток соціально-активної, гуманістично-спрямованої особистості з системою наукових знань про природу, людину і суспільство, почуттям національної самосвідомості, глибоко усвідомленою громадською позицією;

-         забезпечення методичного та професіонального вдосконалення педагогічних кадрів;

-         забезпечення гарантованого соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

В Концепції розвитку школи відображено:

ü принцип формування концепції;

ü аналіз освітньої ситуації;

ü зміст навчально-виховного процесу;

ü організація навчально-виховного процесу;

ü система виховання;

ü система управління школою.

Концепція розвитку є основним документом, на якому базується програма розвитку школи, яка складається на 5-річний термін. Згідно з Концепцією розвитку здійснюється перспективне та поточне планування роботи всіх ланокі напрямків діяльності школи.

3.1.2.  Планування діяльності навчального закладу

 Відповідно до Концепції розвитку школи, на основі аналізу роботи школи за попередній навчальний рік, проблемного питання, над яким працює педагогічний колектив, нормативних і директивних документів, враховуючи результати роботи за минулий навчальний рік, шкільне оточення, інтереси вчителів, учнів та їхніх батьків, розуміючи  сутність кінцевої мети,  складається річний план роботи школи на наступний навчальний рік, який охоплює  всі ділянки шкільного життя.

  Річний план є основним документом діяльності школи. він охоплює період від 1 вересня до 31 серпня наступного року.  В березні місяці наказом по школі створюється творча група, до складу якої входять члени адміністрації, представники профспілкового комітету, ради школи, методичної ради, найбільш досвідчені й авторитетні педагоги. В березні пропонується педагогам подавати (письмово або усно) пропозиції до річного плану.

  Річний план обговорюється у травні-червні і затверджується на засіданні педагогічної ради у серпні місяці, перед початком навчального року.

 На основі річного плану роботи школи складаються плани роботи методичної ради та методичних об'єднань, виховної роботи класних керівників, учнівського самоврядування,  творчих і динамічних та інших тимчасових груп, які вирішують конкретні або раптово виникненні проблеми в навчально-виховному процесі школи, різноманітні заходи щодо виконання завдань, які стоять  перед  школою.

   Така система планування, що відпрацьована в школі і заснована  на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу і забезпечує планомірний розвиток школи.

 Взаємодію всіх ланок та підрозділів школи можна подати у вигляді схеми: (див. Організаційна схема управління школою)

3.1.3. Ефективність управлінських рішень

   Управлінська діяльність адміністрації школи спрямована на виконання таких завдань: отримання учнями якісної освіти; забезпечення загального розвитку особистості; формування життєво важливих компетенцій; збереження і зміцнення здоров'я школярів; підвищення професійного рівня педагогів; зміцнення  матеріально-технічної бази школи.

   Виходячи з цих завдань, і у відповідності з діючим законодавством, наказами Міністерства освіти і науки України, нормативними актами міністерств інших галузей та Кабінету Міністрів, в школі приймаються управлінські рішення та видаються відповідні накази і розпорядження, основними з яких є:

·        Про розподіл обов’язків  між адміністрацією школи та допоміжним персоналом;

·        Про облік дітей і підлітків шкільного віку;

·        Про організацію навчально-виховного процесу в школі;

·        Про розподіл педагогічного навантаження на поточний рік;

·        Про організацію методичної роботи в школі;

·        Про організацію індивідуального навчання для хворих дітей; Про організацію харчування дітей;

·        Про проведення медичного огляду;

·        Про віднесення учнів до медичних груп для занять фізичною культурою

·        Про атестацію педагогічних працівників школи  тощо.

  Призначаються відповідальні за виконання певних наказів та розпоряджень директора школи, визначаються особи, які здійснюють контроль за їх виконанням.

  Про ефективність прийнятих управлінських рішень та їх дієвість свідчать результати роботи школи:

Ø протягом звітного періоду забезпечено 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням;

Ø спостерігається поступове підвищення якості навчально-виховного процесу, що видно із діаграм та таблиць;

Ø постійно зростає кваліфікаційний рівень педагогів, що підтверджується рішеннями шкільних та  районних атестаційних комісій;

Ø незважаючи на недостатність фінансування, зміцнюється матеріально-технічна база школи, зокрема за звітний період в школі доукомплектований   комп’ютерний клас ще  5 комп'ютерами,  встановлено стінки перегородки  в 6  кабінетах, придбано  2 нових вхідних дверей;  обладнаний вхід до школи,  встановлена арка на сходинковому марші, замінено 51 дверний блок, частково побудована огорожа школи, придбано нові тюлі в кабінети, достатню кількість посуду в їдальню, холодильник з морозильною камерою, електром’ясорубка, бойлер,  замінені вікна на метелопластикові в спортивному залі, встановлено 3 віконно-дверних метало пластикових блоки, обладнано гімнастичну залу, спальну кімнату для шести річок, капітально відремонтована тепло і водо мережа  в шкільній майстерні, замінена ємкість для забору води в газовій топковій, відремонтовані класні кімнати і коридори на І і ІІ поверхах, придбано тенісний стіл та  мілкий спортивний  інвентар, побудовано внутрішній туалет.

Ø збільшується кількість учнів – переможців - учасників районних та обласних олімпіад

Ø в обласному турі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України в номінації «Сільські загальноосвітні заклади 2010 року»  школа посіла ІІ місце

Ø відповідно до  результативності участі  в змаганнях \/-ІХ районних та обласних спортивних ігор серед загальноосвітніх навчальних закладів  школа посідає призові місця

3.1.4. Впровадження інноваційних технологій в управління школою, інформаційне забезпечення діяльності закладу.

  Відповідно до всіх нормативно-правових документів, що регламентують діяльність середньої загальноосвітнього закладу: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальний середній навчальний заклад, Концепції загальної середньої освіти (12 річна школа), Національної доктрини розвитку освіти, Державних стандартів початкової та середньої загальної освіти, всіх наказів та інструкцій, методичних листів та рекомендацій Міністерства освіти Ґ молоді та спорту України сучасний процес інформатизації освіти потребує впровадження інформаційних технологій у навчання, а також  в управління навчальним закладом. У школі комп’ютер став невід'ємною частиною не тільки кабінету інформатики, а й робочого місця директора, його заступників та вчителів школи.

  В  школі введено облік дітей за програмою ГУОН, створена база даних на вчителів, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей групи ризику і т.п. Застосування комп’ютерних технологій дає змогу впорядкувати облік та обробку інформації, вдосконалити систему ведення документації і взагалі підвищити ефективність роботи педагогічного колективу за рахунок якості і оперативності розв’язання управлінських рішень, надання своєчасної методичної допомоги.

  На жаль через слабкий сигнал в школі мережу Інтернет  використати практично неможливо, але  можливість працювати в мережі Інтернет вдома є у кожного вчителя, що дає змогу користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти, сайтів обласного ІППО,  сайтів інших закладів освіти  і оперативно користуватися достовірною інформацією вчителям і керівництву школи, вчасно знайомитися з новими документами МОН .

3.1.5.  Якість внутрішкільного  контролю

  Згідно з річним планом роботи школи, поточними планами директора школи та його заступників, графіками атестації тощо внутрішкільний контроль здійснюється планомірно і систематично.

  На початку навчального року на основі річного плану роботи школи складається графік внутрішкільного  контролю, в якому визначаються терміни і види контролю за станом планування вчителями та класними керівниками , ведення шкільної документації, станом викладання навчальних предметів, самоосвітньої діяльності вчителів, організацією гарячого харчування учнів, роботи з охорони праці та охорони життя та здоров'я дітей, роботою гуртків, факультативів, індивідуального навчання   з хворими дітьми, станом виховної роботи з учнями. У графіку визначено терміни  та рівні  розгляду запланованих питань, форми прийняття управлінських рішень.

  Крім того , в зв'язку з виробничою необхідністю, вказівками відділу освіти та державної влади, розглядаються ті чи інші питання.

    В ході вивчення  питань, що стосуються якості навчально-виховного процесу,  адміністрацією школи  розробляються та надаються рекомендації  вчителям та класним керівникам щодо його поліпшення та усунення недоліків, але часом буває відсутній контроль за  їх виконанням. Резервом підвищення результативності роботи школи якраз і є поліпшення якості контролю в цьому напрямку.

 3.1.6. Ведення ділової  документації

  Ділова документація в школі ведеться  згідно з Інструкції з ведення ділової документації  у загальноосвітніх навчальних закладах І-Ііі ступенів, затвердженою наказом міністерства освіти і науки України №240 від 23.06.2000 року.

  В школі є в наявності і ведуться всі необхідні документи згідно з переліеом обов’язкової ділової документації і вимогами до їх оформлення та терміну зберігання.

      Основними з них є:

1.     Ліцензія на право запровадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням професії.

2.     Свідоцтво про державну атестацію загальноосвітнього закладу

3.     Статут загальноосвітнього навчального закладу.

4.     Робочий навчальний план.

5.     План роботи школи на рік.

6.     Книга наказів з основної діяльності.

7.     Книга наказів з кадрових питань.

8.     Книга обліку руху учнів.

9.     Алфавітна книга запису учнів.

10.                       Журнал обліку вхідного і вихідного листування.

11.                       Книга протоколів  засідання педагогічної ради.

12.                       Книга обліку педагогічних працівників.

13.                       Книга обліку трудових книжок працівників.

14.                       Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту.

15.                       Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту.

16.                       Книга обліку і видачі Похвальних листів І Похвальних грамот.

17.                       Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю

18.                       Книга протоколів загальних зборів (конференції) колективу загальноосвітнього навчального закладу.

19.                       Книга протоколів ради загальноосвітнього навчального закладу

20.                       Книга протоколів батьківського комітету

21.                       Класні журнали (1-4, 5-9, 10-11 класів)

22.                       Журнал групи продовженого дня

23.                       Журнал обліку пропущених і замінених уроків.

24.                       Журнали обліку роботи гуртків, факультативів, секцій тощо.

25.                       Журнал обліку звернень та заяв громадян.

26.                       Контрольно - візитаційна книга  тощо.

Крім того, в школі наявні нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, необхідні для здійснення навчально-виховного процесу і господарської діяльності школи у відповідності з вимогами до загальноосвітніх навчальних закладів.

   За веденням ділової документації здійснюється постійний контроль.

 Питання щодо ведення ділової документації, і особливо класних журналів, журналів ГПД та гурткової роботи, систематично вивчаються, контролюються і розглядаються на нарадах при директорові, методичних та інструктивних нарадах.

3.1.7. Взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю (радою, учнівським комітетом, батьківським комітетом, піклувальною радою школи)

 Якість навчально-виховного процесу школи та його результативність в великій мірі залежить від взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, вчителів, батьків, громадськості, органів місцевого самоврядування.

  В школі склалася система взаємодії і співпраці з громадськістю села, правлінням ват «Племзавод ім.. Шмідта», Рівненською сільською радою, установами та організаціями району. Центром цієї  системи  є  Рада школи, яка визначає головні напрямки розвитку школи, координує та спрямовує роботу всіх ланок в громадській та навчально-виховній роботі школи. З Радою  школи плідно співпрацюють батьківська рада і

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites
  • Copyright MyCorp © 2018
    Зробити безкоштовний сайт з uCoz